Najważniejsza jest pamięć o naszych bliskich, ponieważ… człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim…